Logo gemeentenieuwsonline.nl
Zicht op dorpskern Groessen. (eigen foto)
Zicht op dorpskern Groessen. (eigen foto) (Foto: Eigen foto)

Bewonersbijeenkomst Groessen

GROESSEN – Op woensdag 11 december organiseert Dorpsraad Groessen een bewonersbijeenkomst. Deze avond is het vervolg op de Dorpsvisie die in 2014 is gepresenteerd.

Bijna zes jaar later wil de Dorpsraad de inwoners van Groessen informeren over de voortgang. Tijdens deze avond krijgen de aanwezigen inzage in de plannen over woningbouw en de inrichting van het Schuttersplein. De avond begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk.

‘Als Dorpsraad zijn we heel erg blij jullie te informeren over de plannen en het vervolg. Plannen van de Dorpsraad zijn namelijk pas plannen van ons mooie dorp Groessen als de inwoners hun inbreng hebben kunnen geven. De geactualiseerde versie van de Dorpsvisie en het plan rond de Tempelstraat willen we op 11 december toelichten aan alle inwoners van Groessen', aldus Marianne Woudenberg, interim-voorzitter van de Dorpsraad.

De gemeente heeft de Dorpsraad gevraagd om alle plannen die er liggen te beoordelen op actualiteit. Daarnaast vraagt de gemeente inzicht te geven in de te verwachten kosten en in welke volgorde we deze plannen uitgevoerd willen zien. Om daar een antwoord op te kunnen geven, heeft Sant en Co, Buro voor Landschapsarchitectuur in Den Haag de opdracht gekregen een visieschets voor Groessen te ontwikkelen op basis van de Dorpsvisie 2013.

Dorpshart en Wonen

De Dorpsraad is met Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn om betaalbare woningen voor senioren en jongeren te ontwikkelen. Passend binnen het woningbouwbeleid van de gemeente is er een verkavelingsplan met circa 25 woningen beschikbaar.

Meer berichten