Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerstontmoeting en -viering voor senioren

DUIVEN - Op woensdag 18 december houden we weer onze gezamenlijke kerstontmoeting voor senioren in de Samen-op-weg Kapel in Duiven, ingang achter het gemeentehuis.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 uur Ontvangst en ontmoeting in de hal met koffie of thee

16.00 uur De kerstviering in de Kapel

Bij de uitgang van de kapel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

17.00 uur Gezamenlijke broodmaaltijd

18.00 uur Afsluiting

Opgave vóór 1 december op dit emailadres; diaconie@pkn-duiven.nl. Of per telefoon-0316 261751.

De kerk is vanaf 15.00u open.

Mocht u na aanmelding toch op 18 december niet aanwezig kunnen zijn, dan graag een bericht van verhindering; dit in verband met de catering. We hopen op een grote opkomst bij dit gezellig samenzijn. De OASE, PCOB, GKv en de Diaconie PKN Duiven verwelkomen u graag!

Meer berichten