Logo gemeentenieuwsonline.nl

Geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven

Zaterdag 9 november om 19.00 uur. Woord/communiedienst.

Voorganger: Pastor M. Smits. Koor: In Between.

Zondag 17 november om 10.30 uur. Woord/Communiedienst.
Voorganger: W.Staring/M.Slangewal. Koor : Samenzang.

Gebedsintenties 09-11-2019: Ouders Hooijman-Geurtsen, Diny Moerel-Bekking, Marie Lahaije-Hovestadt.

Gebedsintenties 17-11-2019: Marie Lahaije-Hovestadt, Bernard en Annie Hoppenreijs-Lucassen.

Sacrament van het H.Doopsel: Op zondag 17 november worden Levi van der Linde, Bram van Brandenburg, Vin Vos en Benthe Zoet door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen.

Mededelingen : Zaterdag 9 november is er een extra collecte voor Zondag van de Oecumene.

Vooraankondiging concerten in de H. Remigiuskerk:

Zondag 24 november is er een concert van het Opera Gelders Orkest/ Regionaal Mandoline en Gitaarorkest o.l.v. Leo van Rutte. Aanvang 15.00 uur. Info op www.operago.nl.

Donderdagavond 19 december concert van het Neva Ensemble St. Peters- burg. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 21 december Warm Winter Concert van Liemers Harmonie Duiven met projectkoor. Aanvang 19.30 uur.

Meer berichten