Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Montferlandse Bezuinigingen

Wethouder Som kondigt bezuinigingen aan in de gemeente Montferland; het zwembad De Hoevert maakt daar deel van uit + soc.zaken. Het argument van deze VVD-wethouder is: we teren in op onze reserves. Die reserves zijn overigens nog als “zeer behoorlijk” te bestempelen. Op sommige terreinen of “departementen” grijpt deze wethouder echter niet in, maar daarover verderop.

Goed dat de wethouder ingrijpt, denkt u en ons als burgers behoedt voor extra lasten, nou nee u krijgt volgend jaar circa 4% extra gemeentelijke heffingen. De wethouder duwt wel De Hoevert de afgrond in. Het argument: "Zwemmers" kunnen in de buurt terecht! Maar die in ’s Heerenberg blijft wèl open, terwijl daar in de buurt ook een zwembad is!

Dan die andere “departementen”: Ik zag enige maanden terug wethouder Van Leeuwen, onderuitgezakt op een - wel heel duur bankje te Didam - zichzelf profileren en tevens meldend: “Het Centrumplan Didam” gaat geen 5.0 mln kosten, maar 7.7 mln. Ik vraag me dan wel af: dit is gek! Dit nog los van de vraag, hoe competent is deze wethouder, want als je het presteert om in zo’n kort tijdbestek al te komen met ruim 50% budgetoverschrijding is het eind zoek. Wethouder Som vindt het kennelijk niet de moeite waard om die 2.7 mln niet toe te staan, maar wèl bezuinigingen. Raar is dan ook, dat de gekozen raadsleden hier niet corrigerend optreden, want dit is toch van de gekke! Zijn dat dan allemaal makke schapen die achter hun fractie/voorzitter/wethouder aanlopen en niets doen??

Jan Godschalk, een burger uit Didam.

Meer berichten