Logo gemeentenieuwsonline.nl

Geloofsgemeenschap H. Andreas Groessen

Gedoopt: zondag 9 juni jl., zijn Fien en Kato Massop door het Heilig Sacrament van het Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Van harte proficiat.

Vieringen: zo 23-6-19 om 09.30 uur woord- en communieviering door parochianen voorgangers Wim Herbes en Piet Peters met samenzang. Zo 30-6-19 om 11.30!! uur eucharistieviering b.g.v. de 1e communie. Pastoor Thanh Ta en pastoraal werker Jeroen Heemink m.m.v. In Between. Extra viering op Zo 7-7-19 om 09.30 uur woord- en communieviering door pastoraal werker Maarten Smits met Samenzang. (deze viering staat niet in het parochieblad vermeld)

Intenties: 23-06-2019: Wim en Lies Raasing-de Hair, Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, Piet en Annie de Kinkelder-Nass, Henny en Diny van Kampen en Willy, Ouders van Lunenburg-Melchers, familie Uffing-Reuling,Bertus Janssen, Marieke Scholten-Zijlstra. 30-06-2019: Wim en Lies Raasing-de Hair, Rienie Bouwman-Staring, Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, Bertus Driessen, ouders Vermeulen-Kiewiet en Theo, ouders Terbonsen-Bartsch, Henk Derksen en Paul,Theet Dominicus,Bertus Janssen, Marieke Scholten-Zijlstra,opa en oma Steneker, opa en oma Bouwman, jaargedachtenis Elly Bouwman-Schaars.

Meer berichten