Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Hoe 'geheim' is het verlies van 400.000,- van de gemeente Montferland?

Het was natuurlijk al lang bekend, dat de gem. Montferland in 2017 een domme aanpak liet zien inz. de organisatie van het NK Wielrennen, met als gevolg dat 'De Burgers' van Montferland met een verlies van 400.000 werden opgezadeld. Het zou onderzocht worden en - zo lees ik in de Gelderlander van .j.l. zaterdag en ook dat er een jurist wordt ingeschakeld!! En dan nog zoiets: “de uitkomst van het onderzoek bepaalt of het überhaupt wel openbaar wordt”, lees ik.

Waarom? Men wil het feitelijk geheim houden, ondanks dat Henk Groote, raadslid van LGM, openbaarheid wil. Je zou dan zeggen: Prima vraag van raadslid Groote, maar nee hoor, men wil het 'geheim' houden en daarom schakelt de gemeente Montferland een jurist in. Natuurlijk komen de onderzoekskosten begroot op 27.500 euro t.l.v. de begroting; lees: de Burger

Het toenmalige College werd, ook toen in 2017, nogal gedomineerd door opnieuw het CDA en 't CDA is nogal van 'de geheimhouding', door burgers niet of veel te laat te informeren als de zaakjes al vastliggen e/o er nauwelijks nog invloed op uit is te oefenen! Er zijn vele oorbeelden en nu dus 'een mistveld' over die 400.000.

Onbegrijpelijk dat men zegt openheid te betrachten, maar er vervolgens alles aan doet om juist het tegendeel te bewerkstelligen door die openheid juist juridisch nog te willen blokkeren ook. Dan barst toch de bekende klomp als je dat leest!

Ik zeg nu opnieuw: Bah !

Jan Godschalk

Meer berichten