Logo gemeentenieuwsonline.nl

Als de dood dichtbij komt...

ZEVENAAR - Als de dood dichtbij komt, wat doe je dan? Wat laat je juist? Waar geloof je nog in of houd je je juist vast aan het geloof? Heeft je leven geen zin meer of krijgt alles extra betekenis? Wie wil je bij je hebben en wie hoef je niet meer te zien? En: hoe voel je je?

Het zijn allemaal vragen die opkomen als de dood dichtbij komt – zowel bij degene die heen zal gaan als bij de omstanders. Het is wellicht goed er eens bij stil te staan wat de dood met je doet om het leven ten volle te kunnen léven.

Mirjam Verschure begeleidt als ritueel begeleider bij afscheid vanuit haar praktijk Grenzeloos Licht soms mensen al in de laatste levensfase. En zelf kreeg ze al jong de ervaring een dierbare te verliezen. Ze vertelt erover op dinsdag 2 april om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, ingang via de Dr. Honigstraat 3.

Van de deelnemers wordt een bijdrage van € 5,-- gevraagd. Dit is inclusief een consumptie. Nadere informatie bij Theo Salemink, tel. 0316 340668

Meer berichten