Logo gemeentenieuwsonline.nl

FNV debat/themabijeeenkomst Lokale Monitor

LOKAAL FNV DE LIEMERS UITKOMSTEN SOCIALE MONITOR FNV naar aanleiding van het recente FNV-rapport Lokale Monitor 2018.

Lokaal FNV De Liemers
nodigt je uit voor dit speciale debat/themabijeenkomst
op: 28 maart 2019
inloop: 19.00 uur start: 19.30 uur einde 21.30 uur
Locatie: De Griethse Poort, Oude Doesburgseweg 24, 6901 HK Zevenaar
Toelichting
De FNV komt landelijk en lokaal op voor een sociaal gemeentelijk beleid. Elke twee jaar verricht de FNV een grootschalig vergelijkend onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten in Nederland: de ‘Lokale Monitor’. Kortgeleden is het rapport over het jaar 2018 uitgekomen. Het onderzoek richt zich op de belangrijke onderwerpen Werk, Inkomen en Zorg. Het gaat hierbij vooral om de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Aan de orde komen in het rapport vragen zoals:Hoe helpt de gemeente bijstandsgerechtigden aan een echte baan?

Hoe bejegent de gemeente werkzoekenden hierbij?
Wat doet de gemeente voor werkzoekenden met een handicap?
Hoe sociaal is het minima- en armoedebeleid?
Hoe toegankelijk zijn de gemeentelijke zorgvoorzieningen?

Programma

Presentatie uitkomsten FNV-rapport Lokale Monitor 2018
Commentaar FNV en belanghebbenden op deze uitkomsten
Reacties en debat
Hoe houden we vinger aan de pols in de komende tijd?Kom dan naar deze bijeenkomst!

Neem iemand mee!
Graag aanmelden
Graag per email: harrystorms1@gmail.com
of telefonisch 06-51084749
LOKAAL FNV de Liemers
Adres: Putstr. 9 6822 BE Arnhem
Email: harrystorms1@gmail.com
Telefoon: 06-51084749
site : lokaalfnv.nl/regio/de-liemers

Meer berichten