Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ledenvergadering Historische Kring

DUIVEN - Woensdagavond 27 maart zal de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo haar jaarlijkse algemene ledenvergadering houden.
Aanvang 19.30 uur in De Ogtent, zaal 'bij Bert', Remigiusplein 9, Duiven. De zaal is open vanaf 19.00.

Agenda:

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 28 maart 2018.
3. Jaarverslag 2018.
4. Vaststellen financieel verslag 2018 van de penningmeester en verslag van de controlecommissie.
5. (Her)benoeming controlecommissie.
6. Begroting.
7. Bestuurszaken
a. aftredend de heren Scheeres en Bus (beide herkiesbaar)
b. voordracht en verkiezing van de heer Dick van Sas als bestuurslid.
8. Wijziging contributieregeling, incl. geleidelijke verhoging 9. Rondvraag.
10. Sluiting

Pauze (20.15-20.45 uur)

Lezing (20.45-21.45 uur)
De heer Antoon Berentsen zal ingaan op diverse aspecten van het Liemerse dialect. Hij is voorzitter van de dialectwerkgroep van de Heemkundekring Bergh en publiceert over het onderwerp, o.m. in het dit jaar bij uitgeverij Fagus te verschijnen boek over de cultuur- en natuurgeschiedenis van de Liemers. Zijn motto met betrekking tot dialect is: 'A’j plat könt praote, mo’j ’t niet laote'. (Meer info: www.facebook.com.groups/LiemersDialect/ en http://www.heemkundekringbergh.nl/werkgroepen/dialect/).

Meer berichten