Logo gemeentenieuwsonline.nl

De Liemerse kerken als schatkamers van religieuze kunst

ZEVENAAR - Van oudsher waren rooms-katholieke dorpskerken naast sacrale plaatsen van religieuze samenkomst ook schatkamers van collectieve herinnering en herbergden kunstvoorwerpen die al dan niet rechtstreeks in verband stonden met de eredienst of volksdevotie.

Met de komst van de hervorming in de 16e eeuw is er echter een tweedeling in de Liemers ontstaan. In de dorpen die onder de protestantse invloed van de Republiek kwamen, is van de middeleeuwse kunst nauwelijks iets bewaard gebleven. In de kerken van plaatsen die echter onder Kleefs bestuur bleven en pas na 1816 bij Nederland kwamen, is dat geheel anders. Daarin bevinden zich nog vele kunstvoorwerpen, en dan vooral middeleeuws beeldhouwwerk, die behoren tot de regionale en zelfs Nederlandse top; een aantal heeft de status van behorende tot de Collectie Nederland

Na een inleiding over de achtergrond en betekenis van sacrale kunst in het algemeen zal Wim van Heugten op woensdag 20 maart om 20.00 uur in Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 in Zevenaar aan de hand van foto's een beeld schetsen van de religieuze kunst in de Liemerse dorpskerken vanaf 1200 tot in de 20e eeuw.

Van de deelnemers wordt een bijdrage van vijf euro gevraagd. Dit is inclusief een consumptie. Nadere informatie bij Theo Salemink, 0316 340668.

Meer berichten