Logo gemeentenieuwsonline.nl

Evaluatie Zomerschool in Duiven

DUIVEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven gaf op 18 december akkoord op de 'Notitie Evaluatie Zomerschool Duiven 2018' en heeft besloten om deze opnieuw door te laten gaan in 2019.

Uit de evaluatie blijkt dat de Zomerschool zeer succesvol was. Het hoofddoel van de Zomerschool was het voorkomen van taalterugval bij kinderen van statushouders uit de gemeente Duiven. Het tweede doel was het bevorderen van sociale integratie van de doelgroep. Met een bereik van 76 percent van de doelgroep zijn we heel tevreden.

Geen terugval

Vanuit basisschool De Wiekslag in Duiven (waar de Taalklas is gesitueerd) is vernomen, dat de kinderen in de Taalklas, na de zomervakantie van 2018, geen 'taaldip' hebben laten zien.

"De Zomerschool hadden we niet kunnen organiseren zonder de medewerking van de vrijwilligers, de lokale instellingen en verenigingen bij de organisatie van de activiteiten voor de Zomerschool. Zonder hen was het niet gelukt. Verder is de thematische aanpak in combinatie met het dagelijkse taalmoment een waardevolle combinatie geweest om te kunnen voldoen aan de primaire doelstelling.

Voor de organisatie van de Zomerschool in het jaar 2019 ligt de opgave om ook voor de ouders een inhoudelijk taalprogramma aan te bieden. Voor dit ouderprogramma willen we de samenwerking gaan zoeken met het Taalhuis.

Meer berichten