Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

Koninklijke Onderscheiding voor drs. Ten Have

ZEVENAAR - Zaterdag 2 februari is drs. H.G.H.M. ten Have (82) uit Zevenaar gedecoreerd. Hij is door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus (82) was werkzaam als docent aardrijkskunde bij het Liemers College te Zevenaar. Hij was onder andere actief in de lerarenraad en organisator van buitenschoolse activiteiten. Ook was hij pianist bij de schoolvieringen en lid van het seniorenconvent. Sinds 1999 is hij gepensioneerd.

Daarnaast ontplooide hij de volgende activiteiten: 1998- 2013 vrijwilliger bij het verzorgingshuis Heyenoord, locatie 'De Braamberg' in Arnhem. Betrokkene hielp de bewoners bij het wandelen, waste hun kleding en trad voor hen op als pianist. Bovendien begeleidde hij bewoners bij ziekenhuisbezoeken. Het verzorgingshuis werd in 2013 gesloten.

2013-2019 vrijwilliger bij het verzorgingshuis Regina Pacis, afdeling Zevenspreng in Arnhem. Betrokkene zette zich in om ouderen uit hun isolement te halen. Hij hielp bij het wassen van de bewoners, bij het koken, bij het uitserveren van de maaltijden en bij het wandelen met bewoners. Bovendien trad hij voor de bewoners op als pianist en begeleidde hij hen bij ziekenhuisbezoeken.

Betrokkene was tevens actief als vrijwilliger voor de lokale afdeling van de Nationale Vereniging De Zonnebloem als entertainer-pianist en als begeleider bij groepsreizen voor ouderen. Kortom: decorandus heeft zich geruime tijd ten bate van de Zevenaarse samenleving ingespannen en andere gestimuleerd. En daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer berichten