Logo gemeentenieuwsonline.nl
In Erfkamerlingschap blijkt het riet ook in de recent ingeplante delen goed uit te lopen. (foto: Iwan Reerink)
In Erfkamerlingschap blijkt het riet ook in de recent ingeplante delen goed uit te lopen. (foto: Iwan Reerink) (Foto: Iwan Reerink)

Kapwerkzaamheden voor herinrichting Revensweert

HERWEN - In Revensweert werken K3Delta en Staatsbosbeheer samen aan natuurontwikkeling. Het gebied behoort tot de Rijnstrangen en ligt ten noordoosten van het dorp Herwen. In het gebied vindt maaiveldverlaging plaats om geschikte omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van rietmoeras.

De graafwerkzaamheden zijn vorig jaar aan de zuidzijde opgestart. Voordat maaiveldverlaging in het middendeel kan plaatsvinden, wordt eerst de hier aanwezige wilgenbegroeiing gekapt. Deze werkzaamheden vinden bewust nu plaats, zodat verstoring in het broedseizoen kan worden voorkomen. Bij de werkzaamheden wordt rekening gehouden met beschermde soorten.

Door de kap- en graafwerkzaamheden zal het gebied er tijdelijk anders uit zien. Dit is nu bijvoorbeeld al te zien aan de zuidzijde van het gebied. Dit is nodig om goede omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van rietmoeras als leefgebied voor zeldzame moerasvogels.

Erfkamerlingschap
In het naastgelegen gebied Erfkamerlingschap bleek het na maaiveldverlaging en rietinplant mogelijk dichte rietvegetaties te ontwikkelen. Deze aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen, want hier zijn recent al een aantal broedgevallen van grote karekiet vastgesteld. Ook de roerdomp heeft zich al laten zien. Met de herinrichting van Revensweert wordt eenzelfde ontwikkeling beoogd.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Ronald Waanders via 024 3488867 of per e-mail via R.Waanders@delgromij.nl. Voor meer informatie over het inrichtingsplan kunt u contact opnemen met Jildert Hijlkema via 024 3488852 of per e-mail via J.Hijlkema@k3.nl.

Meer berichten