Logo gemeentenieuwsonline.nl

Geloofsgemeenschap Sint Martinus Oud-Zevenaar

Zondag 9 december 11.00 uur:

Communieviering met Diaken van Boven

Gebedsintenties:

Wilhelmina Maria Koenders

Jan van den Dam

Gisela Kleinpenning

Overleden ouders Gerrit en Dineke Gudden-de Kinkelder, kinderen en kleinkind

Grada Engelen-Polman

Wim Th. Willemsen

Jan Zweers (jaargetijde)

Overleden ouders Gerrit en Bertha Reijmer en zoon Theo

Herman Palm

Collecte:

Bisschoppelijke Adventsactie / eigen geloofsgemeenschap

Zondag 9 december 12.30 uur:

Doopviering met Diaken van Boven

Gedoopt worden:

Evi Bles Babberich

Siem Staring Zevenaar

Suze Bus Ooij-Zevenaar

Mededeling:

Overleden op woensdag 21 november te Zevenaar in de leeftijd van 80 jaar de heer Herman Palm, Martinusweg, Oud-Zevenaar

In het weekend van zaterdag 15 december en zondag 16 december is er geen viering

in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar.

Dinsdag 18 december 14.00 uur:

Kerstviering senioren met Pastoraal werker J. Heemink.

Gebedsintenties:

Gerrit Godschalk en zoon Fred

Grada Leijting-Nas

Theet van Alst

Frans Wanders en overleden familie

Wiek van Haeren

Collecte:

Eigen geloofsgemeenschap

De eerstvolgende vieringen:

Kerstavond maandag 24 december 17.30 uur:

Communieviering / gezinsviering met Diaken van Zundert

Kerstavond maandag 24 december 20.00 uur:

Eucharistieviering met Pater Remmers

Eerste Kerstdag dinsdag 25 december 11.00 uur:

Viering werkgroep

Meer berichten