Logo gemeentenieuwsonline.nl
Eurobiljetten. (foto: FNV website)
Eurobiljetten. (foto: FNV website) (Foto: FNV website)

Thema-avond Basisinkomen

ZEVENAAR - Op 12 november organiseert lokaal FNV De Liemers een thema-avond over basisinkomen. De avond wordt gehouden in Ons Huis in Zevenaar. Spreker is Johan Horeman (FNV Lokaal Amsterdam).

Als FNV staan we voor fatsoenlijk werk, eerlijke arbeidsverhoudingen en terugdringing van ongelijkheid. Door de crisis en de race naar beneden is de ongelijkheid tussen arm en rijk toegenomen. Werk verdwijnt door automatisering en robotisering en daar komt niet altijd (evenveel) werk voor in de plaats. FNV wil werk en inkomen eerlijker verdelen, en een basisinkomen kan daar een bijdrage aan leveren. Wij gaan, vanuit een positieve grondhouding, kijken welke factoren hier op van invloed zijn en hoe een basisinkomen voor iedereen gefinancierd kan worden. We kijken naar alle gevolgen en wat dit betekent voor het welzijn van alle burgers. We kijken ook naar eventuele bezwaren, en hoe die ondervangen kunnen worden.

"De FNV wil de komende periode de mogelijkheden van een basisinkomen onderzoeken om hier vervolgens een beleidsstandpunt op te formuleren. Hiervoor gaan we met onze leden in gesprek. Lokaal FNV De Liemers wil je hiertoe in de gelegenheid stellen. Kom met ons meepraten en meedenken op 12 november om 19.30 uur in Ons Huis aan de Dokter Honingstraat 3 in Zevenaar. Meld je even aan voor 10 november bij ons secretariaat. Graag onder vermelding van: bijeenkomst Basisinkomen Zevenaar op emailadres: harry.storms@vereniging.fnv.nl."

Meer berichten