Logo gemeentenieuwsonline.nl
De 70 jarige jubilaris L.van Bennink met vakbondsbestuurder  J.Verhoeven. (foto: N.Kampstra)
De 70 jarige jubilaris L.van Bennink met vakbondsbestuurder J.Verhoeven. (foto: N.Kampstra)

FNV huldigt jubilarissen

ZEVENAAR - Zaterdag 27 oktober werden de jubilarissen bij FNV gehuldigd. Voorzitter Jan Hendriks van lokaal FNV De Liemers hield een korte toespraak om de middag te openen.

Hierna gaf hij het woord aan de FNV bestuurder Jan Verhoeven. De heer Verhoeven stelde zich eventjes voor en en ging in op het huidige vakbondswerk. Hij sprak zijn waardering uit voor de jubilarissen. Hierna werden de jubilarissen de bijbehorende FNV-versierselen opgespeld en een bloemetje overhandigd. De meeste jubilarissen kwamen deze keer uit de gemeente Zevenaar. Eerst werden jubilarissen gehuldigd die 25 jaar lid waren van de vakbond. Hierna volgden respectievelijk de 40-jarige, 50-jarige en 60-jarige jubilarissen.

Een bijzondere gebeurtenis was de huldiging van de 70-jarige jubilaris de heer L. van Bennik uit Zevenaar, naast de versierselen, kreeg hij ook oorkonde uitgereikt. Bij de vraag waarom hij nog steeds lid was, noemde de 94 jarige jubilaris solidariteit als belangrijkste reden. Hiermede werd het officiële gedeelte afgesloten. De jubilarissen konden hierna nog gezellig praten onder genot van een drankje, waarna de middag werd afgesloten met een uitgebreid stamppotbuffet.

"Onze eerstvolgende bijeenkomst is een thema-avond gericht op 'Basisinkomen' en wordt op maandag 12 november gehouden in Ons Huis in Zevenaar (Dokter Honigstraat 3, 6901AP, Zevenaar). Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Aanmelden graag via email bij onze secretaris.harry.storms@vereniging.fnv.nl. De gemaakte foto's staan op de website (http://lokaalfnv.nl/regio/de-liemers).

Meer berichten