Logo gemeentenieuwsonline.nl

Lezing over De Liemers in de vroege Middeleeuwen

ZEVENAAR/GIESBEEK – De Liemers in de vroege Middeleeuwen. Deze lezing is op 20 november in zalencentrum Staring aan de Grietakkers 3 in Zevenaar en op 29 november in Kulturhus De Brede Blik aan de Kerkstraat 72 in Giesbeek. Ze wordt georganiseerd door de Cultuurhistorische vereniging Zevenaar (CVZ). Beide avonden beginnen om 19.30 uur en de toegang voor niet leden is 3,50 euro.

Met het verdwijnen van de Romeinen uit de streek zo rond het jaar 400 breekt een tijd aan die nog steeds in nevelen is gehuld. Er zijn nauwelijks geschreven bronnen uit die tijd bekend. Toch is er meer over die periode van zes eeuwen te vertellen dan op het eerste gezicht lijkt.
Wim van Heugten neemt de toehoorder mee op een historische speurtocht te beginnen bij de komst van de Franken en het ontstaan van hun landgoederen (curtes) waaruit menig Liemers dorp is voortgekomen.
Processieroutes blijken aanwijzingen te geven over de vroegste geschiedenis. Recent is er bovendien de nodige vooruitgang geboekt rond de geschiedenis van de oudste dijken, waarden en 'eilanden'. Trefwoorden hierbij zijn de oude patroonheiligen maar ook de bouwstijlen van oude Liemerse kerken, waarvan sommige zelfs tot in de 9e en 10e eeuw teruggaan. Afgesloten wordt met de Noormannentijd en de strijd om het stift op de Elterberg rond het jaar 1000.

Meer berichten