Logo gemeentenieuwsonline.nl

Rijnjutters steken zaterdag hun handen uit de mouwen

Op zaterdag 13 oktober maken honderden vrijwilligers in gemeenten Renkum, Duiven, Westervoort, Wageningen, Neder-Betuwe en Utrechtse Heuvelrug de oevers van de Rijn schoon. Het is de start van het riviernetwerk Schone Rijn, een initiatief van onder meer IVN Natuureducatie, Rijkswaterstaat en provincie Gelderland. Ook in gemeenten Lingewaard en Zevenaar, waar eerder ook opruimacties langs de Rijn zijn georganiseerd, zullen dit najaar weer Rijnjutters actief zijn.

Plastic soep

Sinds 2015 maken vrijwilligers van sport- en cultuurverenigingen uiterwaarden van de Maas en de Waal schoon. Vanaf dit jaar maken vrijwilligers ook de uiterwaarden van de Rijn schoon. Daarvoor ontvangen zij een vergoeding van de gemeente, bestemd voor de clubkas. Dat het werk hard nodig is, blijkt uit de resultaten die de opruimacties de afgelopen jaren hebben opgeleverd. Zo hebben Waaljutters uit acht deelnemende gemeenten in de provincie Gelderland over de periode 2015-2017 maar liefst 61.000 kilo afval verwijderd van de oevers van de Waal. De acties dragen bij aan schone uiterwaarden en het terugdringen van de afvalstroom richting zee.

Schone Rivieren

Naast het opruimen van de oevers, vullen de Rijnjutters monitoringsformulieren in. Hiermee wordt belangrijke informatie verkregen over het aangetroffen afval en de belangrijkste veroorzakers. Het is een aanvulling op een meerjarig onderzoek van IVN Natuureducatie, Stichting de Noordzee en Plastic Soup Foundation. In dit onderzoek inventariseren citizen scientists - burgerwetenschappers – het zwerfafval langs een groot gedeelte van de Nederlandse rivierdelta. Momenteel zijn er onderzoekslocaties langs de Waal en de Maas, maar er zijn plannen om het onderzoek naar de Rijn uitbreiden. Zodra er meer bekend is over de herkomst van het afval, kunnen vervuilers beter opgespoord, betrokken en aangesproken worden om oplossingen te zoeken voor lekkage van (plastic) afval naar het milieu.

Meer berichten