Logo gemeentenieuwsonline.nl

Inwijding monument voor 'het ongedoopte kind'

DUIVEN - Op het kerkhof bij de H. Remigiuskerk in Duiven staat sinds enkele maanden een monument voor 'het ongedoopte kind'. Initiatiefnemers zijn de hoveniers van het betreffende kerkhof.

Vroeger werden kinderen, die stierven voordat ze gedoopt konden worden, niet in gewijde grond begraven. Dit was lang een doorn in het oog van veel parochianen en daarom heeft het bestuur van de H. Remigius gemeenschap het initiatief van de hoveniers omarmd.
Gekozen is voor een kleine zwart granieten obelisk. Deze gedenknaald of erezuil staat stevig in de aarde en wijst tegelijkertijd naar de hemel. Op de vier zijvlakken zijn gouden engeltjes gegraveerd, symbool voor de overleden kindjes, en een korte, maar veelzeggende tekst: Voor de ongedoopte maar nooit vergeten kinderen. Pastoor Thanh Ta zal het monument inwijden op zondag 23 september na de eucharistieviering van 11.00 uur. Zowel de hoveniers als de parochianen van de H. Remigius geloofsgemeenschap hopen dat dit gedenkteken van betekenis mag zijn voor ouders en familieleden van de kinderen. Dat het een plek van troost en herdenken mag zijn voor allen.

Meer berichten