Logo gemeentenieuwsonline.nl

Cursus Hebreeuws voor beginners

DUIVEN - Cursus Hebreeuws voor beginners, maar dan ook voor echte beginners! Alles is anders in het schrift en in de taal van Israël: de letters, de schrijfrichting, de opbouw van de taal, de verschillen tussen medeklinkers en klinkers, de woordvorming, de woordvolgorde, …. Dat maakt sommigen nieuwsgierig. En terecht!

Deze cursus maakt niet, dat je binnen een jaar hele stukken van de Hebreeuwse bijbel al zo maar kunt lezen. Maar wel dat je iets geproefd hebt van het totaal andere karakter en de sfeer van deze taal. En na de eerste les kun je wel al een of twee woorden lezen. Iedereen kan meedoen. Opgave zo spoedig mogelijk onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Datum eerste les: woensdag 19 september. Plaats: SOW kapel, Kastanjelaan 3, Duiven Tijd: 20.00 - ca. 22.00 uur. Leiding: ds. Hans Brezet. Kosten eerste les: drie euro. Aanmelding en nadere inlichtingen: e-mail brezet.johannes@telfort.nl, 0316 267025, of per post: Korenbloem 8, 6922 GN Duiven

Meer berichten