Logo gemeentenieuwsonline.nl

Aerdtse kermis

AERDT - Vier dagen feest in Aerdt met feestorkest Kaliber. Het kleine, ge­zellige dorp Aerdt gaat vier dagen kermis vie­ren van zaterdag 18 - dinsdag 21 augustus.

Vrijdagavond 17-8: Generale repeti­tie van de diverse on­derde­len van de ver­eniging. Aan­vang 20.00 uur in dorps­huis Eensgezindheid. Iedereen is er welkom. Tevens gelegenheid tot afhalen leden pas.

Zaterdag 18-8: Afhalen koningspaar, Rond 18.45 uur vertrekt de schutterij vanaf het dorpshuis naar de kerk voor de kerkdienst, iedereen wie met de schutterij mee wil lopen naar de kerk is welkom. Omstreeks 19.45 uur zal de schutterij met koningspaar en hofhouding de feestzaal binnentreden. Waarna er gevendeld wordt, en de voorzitter de kermis officieel zal openen.

Zondag 19-08 zal Koningspaar Arjan en Myrna de Vries - Beudel worden afgehaald. Hierna vertrekken we om 17.00 uur voor de optocht naar onder Aerdt. Er wordt een pauze gehouden bij de familie Jacobs. Hier vindt de tra­ditionele loting plaats voor het prijsschie­ten op maan­dag.

Maandag 20-8 vertrekt de schutterij om 9.00 uur voor de op­tocht door het dorp. Dit jaar gaat de optocht naar familie Van Ophuizen aan de Pannerdensedijk. Na de vendelhul­de vertrekken we richting vogelweide, voor het prijs en koning­ schieten. Wie gaat er dit jaar voor het koning­schap? Zodra de prijzen geschoten zijn en de nieuwe koning bekend is, volgt de afmars naar het dorpshuis. Hierna zal er gevendeld worden voor ons nieuwe Koningspaar.

Dinsdag 21-8 om 10.00 uur afhalen van de koning. Om 10.45 uur zal de hofhouding worden afgehaald. Om 12.00 uur komt men de zaal binnen on­der het Wilhelmus. Om 13.00 uur worden de prijzen uitge­reikt van het prijsschieten op maandag. De koningin krijgt een waardebon aan­geboden.

Op het dorpsplein staan di­verse attracties opgesteld voor jong en oud. Kom en geniet mee van dit fantastische traditionele dorps­feest. Kom naar Aerdt... dat is beslist de moei­te waard.

Meer berichten