Logo gemeentenieuwsonline.nl
tuin ligt er haveloos bij omdat bewoner al een jaar afwezig is
tuin ligt er haveloos bij omdat bewoner al een jaar afwezig is (Foto: Fleur Bes)

Ingezonden brief

Woningcorporatie Baston schiet te kort in het handhaven huurvoorwaarden

De corporatie heeft mede verantwoordelijkheid voor een goede leefomgeving van haar huurders. Helaas blijkt zij deze verantwoordelijkheid niet zo serieus te nemen, waardoor het woongenot voor vele huurders in het centrum afneemt. Zo staat er in de Haspelstraat al een jaar een woning leeg terwijl de huurder verplicht is er zijn hoofdverblijf te hebben. Dit terwijl sommige mensen zitten te springen op dergelijke woonruimte. Kijkend naar de tuin is al gedurende lange tijd ernstige verpaupering aan de orde. Ook in andere straten in het centrum worden de huurvoorwaarden met voeten getreden door de voortuinen om te vormen tot parkeerplaatsen.

Voor de duidelijkheid: hieronder worden artikelen geciteerd uit de Huurvoorwaarden van Baston:

6.4. De huurder zal het gehuurde gedurende de huurtijd zelf als woonruimte voor hem en leden van zijn huishouden bewonen en er zijn hoofdverblijf hebben.

6.8. Tuinonderhoud 1. Indien tot het gehuurde een tuin of een erf behoort, is huurder verplicht de tuin aan te leggen, te gebruiken, te onderhouden en te handhaven als siertuin en het erf en de tuin niet te bezigen voor de opslag van zaken, van welke aard dan ook, of voor het stallen van een of meer auto’s, caravans, boten e.d.

Kortom, Baston neem je verantwoordelijkheid als betamelijke woningcorporatie en draag bij aan een prettige leefomgeving van al jouw huurders en andere omwonenden.

Fleur Bes Zevenaar

Meer berichten