Logo gemeentenieuwsonline.nl

Het dure schooljaar staat weer voor de deur!

LIEMERS - Basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn kosteloos in Nederland, maar scholen mogen wel een vrijwillige bijdrage vragen van ouders. In de praktijk worden ouders voor aanvang van een nieuw schooljaar vaak geconfronteerd met een flink bedrag aan school gerelateerde kosten, waarvan het vrijwillige karakter niet altijd even duidelijk is.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ouderbijdrage, een bijdrage voor een schoolreis of de aanschaf van een computer. Niet alle ouders kunnen dit betalen. Stichting Leergeld vraagt aandacht voor deze problematiek, en roept scholen op om hier verantwoordelijkheid in te nemen en er, eventueel samen met stichting Leergeld, voor te zorgen dat álle kinderen kunnen meedoen.

Via 100 lokale stichtingen, die samen actief zijn in 260 gemeenten, biedt Stichting Leergeld kinderen uit minimagezinnen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Stichting Leergeld ondersteunt daarom hun ouders met bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen, een bijdrage voor een schoolreis, een computer of een fiets of met de contributie voor een sportvereniging. Zodat kinderen niet aan de zijlijn hoeven te blijven staan, maar zich kunnen ontwikkelen! Zelfs als uw kind naar de basisschool gaat en wil deelnemen aan de Vakantiespelen kunt u dit jaar een beroep doen op Stichting Leergeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met coördinator Daniëlle Hoppen van stichting Leergeld de Liemers; 0316 764000 of email: info@stichtingleergelddeliemers.nl.

Meer berichten