Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ontmoetingskerk Zevenaar

Op zondag 27 mei is er om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk een viering, waarin de heer E. Fokkema uit Twello zal voorgaan Na afloop van deze viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in gebouw ‘Ons Huis’ onder het genot van een kopje koffie of thee..

Op zondag 3 juni is er om 10.00 uur een viering waarin ds. Alle Jonkman zal voorgaan. Na afloop van deze viering is er een gemeenteochtend waarop de dienst zal worden nabesproken en informatie zal worden gegeven over de samenwerking tussen de zes Protestantse Gemeenten in de Liemers. Dit alles natuurlijk onder het genot een kopje koffie of thee. Op deze zondag is er om 10.00 uur ook jeugdkerk en kindernevendienst in ‘Ons Huis’.

Meer berichten