Logo gemeentenieuwsonline.nl

Start geschiedenisproject Leven in de Liemers

BABBERICH - Vrijdag 10 juli 2015 is de feestelijke startbijeenkomst van Leven in de Liemers Op Landgoed Halsaf in Babberich. Leven in de Liemers gaat verhalen verzamelen over de geschiedenis van de Liemers, samen met historici en inwoners van de streek. Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de Liemers? Heeft u een mooi verhaal om te vertellen? Of zet u zich in voor de cultuur van de Liemers? Komt u dan vrijdag 10 juli naar de startbijeenkomst en laat u informeren!


Het project Leven in de Liemers Leven in de Liemers is een project dat tot stand is gekomen door samenwerking tussen de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar in het kader van het Cultuur- en Erfgoedpact. Samen met historici gaan we een canon van de geschiedenis van de Liemers maken. Deze canon willen we graag aanvullen met uw persoonlijk verhaal van Leven in de Liemers: Nu en Toen. We willen samen met u deze verhalen vertellen en beleefbaar maken met verrassende evenementen en activiteiten die plaatsvinden in uw gemeente. Zo versterken we de samenhang en identiteit van uw regio
Uw Verhaal over de Liemers Toen en Nu
Naast het opstellen van de historische canon staan de persoonlijke verhalen van inwoners van de Liemers centraal. Leven in de Liemers: Nu en Toen. Hoe is en was het om in de Liemers te leven? Wat maakt(e) het leven in de Liemers zo bijzonder? U kunt uw eigen herinneringen zelf indienen en vanaf september zal er ook een oral history traject worden gestart. Oral history legt de persoonlijke herinneringen van individuen vast door middel van interviews.
Activiteiten in de Liemers
De geschiedenis van de Liemers willen we graag aan het publiek laten zien. Culturele en erfgoed organisaties in de Liemers kunnen met hun ideeën komen. Hier is een stimuleringsfonds voor. Vanaf 2016 zullen deze evenementen en activiteiten in de Liemers plaats vinden. De activiteiten dienen bij de doelstellingen van het project te passen. Wilt u hier meer over weten? Kom dan naar de startbijeenkomst.
Programma van de bijeenkomst
Zoals u merkt, willen u heel graag betrekken bij dit project. Het programma duurt van 14.00 tot 17.00 uur en vindt plaats op Landgoed Halsaf, Beekseweg 2 in Babberich. Wij nodigen u van harte uit voor deze feestelijke bijeenkomst, deelname is gratis. U kunt u aanmelden tot maandag 6 juli door een e-mail te sturen naar j.vanderlinde@gelderserfgoed.nl.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Joska van der Linde (Junior adviseur Erfgoed & Identiteit Gelders Erfgoed) j.vanderlinde@gelderserfgoed.nl | (026) 352 16 96 of Bibi Bodegom (Projectleider Leven in de Liemers) b.bodegom@gelderserfgoed.nl | (06) 10746903