Logo gemeentenieuwsonline.nl

In actie komen tegen laaggeletterdheid

DIDAM - Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In Gelderland gaat het om 10,6 procent van de volwassenen. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen.

Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam,?minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen. Van maandag 6 tot en met zondag 12 september organiseert Stichting Lezen en Schrijven daarom de Week van Lezen en Schrijven.


Activiteiten

In Montferland organiseert Bibliotheek Montferland verschillende activiteiten tijdens de Week van Lezen en Schrijven. Er is een escape box laaggeletterdheid, een fototentoonstelling ‘Laaggeletterdheid in beeld’ en een Taalquiz op de website waarmee je kans maakt op een leuke prijs.

Seniorweb houdt in deze week een gratis workshop over online veiligheid en er is tevens gelegenheid om digitale vragen te stellen. Op dinsdag 7 september is de workshop in de bibliotheek in ’s-Heerenberg van 14.00 – 16.00 uur en op donderdag 9 september van 14.00 – 16.00 uur in de bibliotheek in Didam. Aanmelden is niet nodig en de koffie en thee staan klaar.

Zaterdag 11 september houdt Seniorweb ook weer haar eerste Digitale Café over ‘Online veiligheid en privacy’ in ’s-Heerenberg van 11.00 – 12.30 uur. Aanmelden kan via de website of telefonisch 0316 221184. Meer informatie staat op www.bibliotheekmontferland.nl.