Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

Stichting Sint Martinuskerk Oud Zevenaar strijdt dapper verder

OUD-ZEVENAAR - De Sint Martinuskerk in Oud Zevenaar is één van de negen katholieke kerken In de Willibrordusparochie waar geen erediensten meer zullen plaatsvinden. Tot verdriet van de hechte geloofsgemeenschap in het kerkdorp. De Stichting Sint Martinuskerk zet alles op alles om de kerk open te houden voor vieringen. Een update.

De Stichting Sint Martinuskerk Oud-Zevenaar stuurde in augustus 2020 een brief naar Kardinaal W. Eijk. In dit schrijven pleitte de stichting voor een heroverweging van het voorgenomen besluit om de kerk te sluiten. Op deze brief is positief gereageerd. Het Aartsbisdom heeft de stichting aanbevolen om de argumenten die zij heeft met betrekking tot de sluiting van de kerk voor te leggen aan het bestuur van de Willibrordusparochie. Helaas heeft het parochiebestuur, ondanks verschillende pogingen van de stichting, nog geen gehoor gegeven. Het parochiebestuur is in deze fase een belangrijke schakel, want deze zou een verzoek tot wijziging van het besluit om de St. Martinuskerk te sluiten voor de erediensten in kunnen dienen bij de Aartsbisschop.

Voor de stichting was de reactie van het Aartsbisdom wel een teken dat de Aartsbisschop open staat voor een heroverweging. De stichting heeft daarom contact gezocht met de Martinusraad. De Martinusraad is namelijk gesprekspartner van het bestuur van de Willibrordusparochie als het gaat om de herbestemming van de Sint Martinuskerk. De beide organisaties zijn in juni jl. in gesprek gegaan met de commissie Herbestemming van de Willibrordusparochie. Deze commissie gaf te kennen dat het parochiebestuur niet van plan is om de Kardinaal te verzoeken om de Sint Martinuskerk aan te wijzen als hoofdkerk, dus als eucharistisch centrum. Wel is gezegd dat de termijn waarop de St. Martinuskerk zal moeten sluiten nog onbekend is. Zolang de inwoners, en in het bijzonder de parochianen van de Sint Martinuskerk, actief werken aan het zoeken naar een herbestemming van de kerk zal de kerk niet aan een derde partij worden verkocht.

Bezwarenprocedure
Vorig jaar, in de maanden juni en juli, heeft het parochiebestuur zelf een uitgebreide bezwarenprocedure georganiseerd. Parochianen konden hun bezwaren tegen de sluiting van de kerk kenbaar maken en hun eigen zienswijze onder de aandacht brengen. Van deze avonden zijn notulen gemaakt. Deze notulen zouden deel uitmaken van een dossier dat de basis zou worden voor de Bisschop om te besluiten of de Sint Martinuskerk aan de eredienst onttrokken zou worden. Het lijkt er op dat deze bezwarenprocedure voor niets is geweest. Het parochiebestuur lijkt niet ontvankelijk voor overleg en geeft ook geen schriftelijke reactie waaruit hun zienswijze blijkt. “De Stichting Sint Martinuskerk Oud-Zevenaar en de Martinusraad blijven aandringen op een schriftelijke reactie van het parochiebestuur. Ze hopen dat heroverweging van het besluit om de kerk te sluiten nog mogelijk is”, aldus Anja van Norel, adviseur van de stichting.

Alie Engelsman