Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Het opgeknapte rabattenbosje. (Foto: PR)<br><br></p>

Het opgeknapte rabattenbosje. (Foto: PR)

(Foto: )

Rafel van de maand juni Het rabattenbosje, mooie samenwerking tussen natuur en mens

LIEMERS - Eén van de rafelroutes is de kunstwandeling door Oud-Zevenaar. Behalve dat je op deze route bijzondere kunstwerken in de openbare ruimte zult zien, voert de route ook langs een prachtig stukje natuur. Vlakbij de kerk in Oud-Zevenaar ligt een bijzonder bos. Dit zogenoemde rabattenbosje is in de periode 2014 tot 2017 opgeknapt door de werkgroep Oké (Onderhoud Kleine Landschapselementen). Initiatiefnemers waren Rieny Putmans en Gerrit Kolenbrander. Zij werken samen met een werkgroep die bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers.

In de bosbouw wordt een methode toegepast om in natte gebieden droge stukken grond te krijgen waarop bomen kunnen worden geplant. De bosjes die daardoor ontstaan worden rabattenbosjes genoemd. Rabatten zijn langwerpige ophogingen die gelegen zijn tussen greppels. De grond die uit de greppels afkomstig is wordt gebruikt om het rabat mee op te hogen. Op de rabatten worden bomen geplant zoals wilgen en populieren, die geriefhout leveren. Hout voor bijvoorbeeld kachels en bonenstaken. De rabattenbosjes worden sinds circa 1950 niet meer gebruikt voor de houtproducten, maar hebben wel een historische en ecologische waarde.

Wejenwaard
In Oud-Zevenaar ligt dus zo’n kenmerkend rabattenbos. Vroeger was het gebied in de Wejenwaard erg moerassig. Daarom werden ook daar sloten uitgegraven om grond op te hogen. De naam Wejen verwijst naar de wilgentenen, waarvan manden werden gemaakt. Mandenmakers voeren door de sloten om deze wilgentenen te snijden. Toen er steeds minder wilgentenen gebruikt werden kregen de wilgen, en ook de populieren, kans om zich te ontwikkelen tot een dichtbegroeid griendbos en zijn de sloten dichtgeslibd. Er is vermoedelijk al meer dan 50 jaar nauwelijks naar het griendbos omgekeken. Van de specifieke structuur van een rabattenbos was lange tijd geen sprake meer. Rieny Putmans en Gerrit Kolenbrander trokken zich de verwaarlozing van het unieke bos aan en maakten zich sterk voor de renovatie van het rabattenbosje. Met een subsidie van de VSR (Vereniging Streekbeheer Rijnstrangen) en een bijdrage van het Baron en Barones van Hemert tot Dingshof, Coldeweyfonds kon de Werkgroep Oké aan de slag. Sloten werden uitgebaggerd, de rabatten weer opgehoogd en nieuwe bomen aangeplant. Het hout dat werd gehakt uit het bos werd duurzaam gebruikt voor het verwarmen van kassen in het kassencomplex Bergerden bij Bemmel/Lent en het warmstoken van het bakhuisje aan de Slenterweg in Ooy.

Biodiversiteit
De biodiversiteit is vergroot nu het bos weer leefruimte biedt aan de ree, de roerdomp, de bever en de kamsalamander, die in het bos overwintert. Ook de dwergmuis voelt zich thuis in het bos. Er is zelfs al een ijsvogel gesignaleerd. In de lente en zomer groeien en bloeien er ruim 300 verschillende plantensoorten, zoals de lisdodde, de watermunt en bramenstruiken. Deze biotoop is een paradijs voor veel insecten, waaronder de bijen, die hier goede schuilplaatsen kunnen vinden. Onderhoud aan het rabattenbosje blijft uiteraard noodzakelijk. Het rabattenbos is de titel Rafel van de maand meer dan waardig. Het is een ‘kunstwerk’, het resultaat van een mooie samenwerking tussen de natuur en de mens. Meer informatie: www.rafelroutes.nl en https://www.facebook.com/werkgroep.oke .

Deze serie is een initiatief van de Stichting Rafelroutes in samenwerking met RTV Favoriet en de Liemers Helemaal Goed Courant. Iedere maand wordt een ‘Rafel’ belicht. Elke tweede maandag in ‘Kijk op de samenleving’ op RTV Favoriet, twee weken later in deze krant. Geînspireerd? Trek de wandelschoenen aan of pak de fiets!

Alie Engelsman