Logo gemeentenieuwsonline.nl

Collecte Fonds gehandicaptensport

REGIO - Van 4 maart tot en met 10 april vindt ook weer de collecte plaats voor het Fonds Gehandicaptensport in Duiven, Loo en Groessen.

Voor zover de situatie in verband met COVID-19 het toelaat gebeurt dit gedeeltelijk door collectanten met een collectebus en gedeeltelijk doen de collectanten alleen een folder in de brievenbus. In de folder staat hoe u een bijdrage kunt overmaken ten gunste van de gehandicaptensport.

Fonds Gehandicaptensport zet zich in voor alle sporters met een zintuiglijke-, verstandelijke- en/of lichamelijke handicap. In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Doel van de collecte is om zoveel mogelijk geld op te halen om zo sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Veelal zijn kostbare aanpassingen aan sport- en spelmateriaal of de sportaccommodatie noodzakelijk, denk aan tilliften, sportrolstoelen, of aangepast sanitair. Ook is er vaak extra begeleiding en/of speciaal vervoer nodig.

Wilt u meer weten over het fonds gehandicaptensport dan kunt u dit vinden op www.fondsgehandicaptensport.nl, aldus laat de collecteorganisator voor Duiven, Loo en Groessen weten, Theo van Dijk, 0316 263909 of 06 46390018; email: vandijk.inspecties@gmail.com.

Meer berichten