Logo gemeentenieuwsonline.nl
De Brede School St. Martinus werkt volgens het principe Ervaringsgericht Onderwijs
De Brede School St. Martinus werkt volgens het principe Ervaringsgericht Onderwijs (Foto: )

‘Hoera we worden IKC!’ Elk kind van nul tot dertien jaar kan in Oud-Zevenaar terecht voor doorgaande leerlijn

OUD-ZEVENAAR - De Brede School St. Martinus werkt sinds februari 2021 nauw samen met Kinderopvang Zonnekinderen. De school wil de doorgaande leerlijn nog verder uitbreiden door een Integraal Kindcentrum (IKC) te worden, waar kinderen van 0 tot 13 kunnen welkom zijn. In een IKC zijn onderwijs, kinderopvang en de buitenschoolse opvang samengevoegd. De school is geopend van ’s morgens 7.00 uur tot ’s avonds 18.30 uur en vormt voor de kinderen een stabiele en vertrouwde basis.

Mandy van Ampting is de directeur van de Brede School st. Martinus. Mandy zit nu bijna 30 jaar in het onderwijs. “Ik heb op verschillende basisscholen in verschillende plaatsen in Nederland gewerkt, maar ik ben nu weer terug in Zevenaar. Op dit moment ben ik nog directeur van twee scholen, in Babberich en Oud-Zevenaar, maar ik ga me vanaf augustus 2021 helemaal richten op de Brede School St. Martinus.” Of deze school dan nog zo heet is nog even spannend, want er is een brief gestuurd naar alle ouders, leerkrachten, buurgenoten en andere betrokkenen bij deze school met de vraag om mee te denken over de naam van de school. Mandy: “Dat wil niet persé zeggen dat we een nieuwe naam krijgen. De school bestaat al 65 jaar onder deze naam en is een begrip in Zevenaar geworden.”

Hechte gemeenschap

Dat de ouders mee mogen denken is op deze school niet vreemd. “Ouders en grootouders voelen zich erg betrokken bij onze school en investeren daar ook veel tijd in. Zo zijn er altijd wel ouders die mee helpen bij schoolactiviteiten, zoals schoolreisjes en sportdagen. Er is een actieve Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Ook zijn er ‘klusopa’s’ die regelmatig in en rondom school aan het werk zijn. In de zomervakantie verzorgt de buurt het schoolplein en de schooltuin. Het gebouw wordt voor verschillende activiteiten in Oud-Zevenaar gebruikt. De school vormt echt een onderdeel van de hechte gemeenschap die Oud-Zevenaar is. Er komen natuurlijk ook veel kinderen van buiten Oud-Zevenaar naar de school, maar dat onderscheid wordt uiteraard niet gemaakt. Elk kind is hier op zijn plek.” Dat is ook het bijzondere aan deze school, vindt Mandy. “Eén van onze slogans is: ‘Het mooiste dat je kunt worden ben jezelf’.” Mandy doelt daarbij op de visie van de school. De Brede School St. Martinus werkt volgens het principe Ervaringsgericht Onderwijs (EGO). Uitgangspunt daarbij is de betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen en verbondenheid. Mandy: “Ieder kind is anders. Ieder kind leert anders. Op onze school benaderen wij iedere leerling op de manier die het beste bij hem of haar past. Kinderen maken een optimale ontwikkeling door als ze betrokken werken en met plezier naar school gaan, in een natuurlijke, huiselijke omgeving waar iedereen elkaar ontmoet.”

Doorgaande leerlijn

Kinderen, waarvan de ouders allebei werken, kunnen al vanaf nul jaar terecht in het gebouw van de Brede School St. Martinus. De kinderopvang wordt geleid door pedagogisch medewerkers van Zonnekinderen, die daarmee ook deel uitmaken van de school. Mandy: “Zodra een kind de basisschoolleeftijd van vier jaar heeft bereikt, kan het op een natuurlijke wijze overgaan naar ons onderwijssysteem. De dagelijkse opvang is daarvoor een goede basis. De kinderen kennen het gebouw en zijn al min of meer gewend aan het ritme van ‘naar school gaan’. De nieuwe juf of meester kan best nog spannend zijn op zo’n eerste schooldag. De kinderen waarvan de ouders ook voor opvang kiezen, krijgen ook de voor- en naschoolse opvang van Zonnekinderen en blijven dus gewoon op school tot hun ouders ze op komen halen.” De jonge kinderen en hun ontwikkeling blijven in zicht. De pedagogische medewerkers en de leerkrachten zien en spreken elkaar regelmatig en kunnen, indien nodig, overleggen over een kind. Bovendien raakt het kind zijn of haar vriendjes van de opvang niet kwijt. Mandy: “Dat noemen we de doorgaande leerlijn. Deze samenwerking met de kinderopvang komt echt ten goede aan de ontwikkeling van het kind en past ook helemaal in het principe van het Ervaringsgerichte Onderwijs dat wij bieden. We willen een solide Integraal Kindcentrum worden. We zitten nog in de opstartfase, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het een hele goede basis is.”

Sportcoach

Op dit moment zitten er circa 180 leerlingen op de Brede School St. Martinus. Hiervan blijven ongeveer twintig kinderen voor en/of na schooltijd in het schoolgebouw. Voor deze kinderen worden leuke en zinvolle activiteiten georganiseerd. Mandy: “We werken met een sportcoach en een natuurcoach van Zonnekinderen. We hebben een groot en mooi ingericht schoolplein, waar de kinderen kunnen spelen en zich goed kunnen uitleven. Met de natuurcoach trekken ze regelmatig het natuurgebied achter de school in. We zijn ook in de schoolvakanties open voor de opvang en dan zullen er ook leuke dingen worden georganiseerd voor de kinderen.” De school telt twintig medewerkers. Er zijn verschillende, vaak gemixte werkgroepen. Mandy: “Deze mix en samenwerking tussen onderwijspersoneel en pedagogische medewerkers is heel waardevol. Daarmee bereiken we een optimaal ontwikkelplan voor elk kind.”

Ouders en opvoeders die interesse hebben om hun kinderen onder te brengen in het Integraal Kindcentrum Brede School St. Martinus kunnen een afspraak maken voor meer informatie. Vanwege de coronamaatregelen is zo'n eerste kennismaking nog digitaal. Mandy: "Wanneer het weer toegestaan is volgt er uiteraard een rondleiding op de school. Wij vinden het belangrijk dat de ouders een goed gevoel bij en vertrouwen hebben in ons mooie IKC.” Meer informatie: www.bredeschoolstmartinus.nl

Alie Engelsman

Meer berichten