Logo gemeentenieuwsonline.nl
Vrijwilligers lopen elke maand het pad voor broodnodig onderhoud.
Vrijwilligers lopen elke maand het pad voor broodnodig onderhoud. (Foto: )

Authentieke Babborgapad: klompen aan, rugzak op en gaan!

BABBERICH - Per 17 oktober is het authentieke Babberichse ‘Babborgapad’ geopend, een Klompenpad dat – letterlijk én figuurlijk – verbindt! De internationale wandelroute is vrij te bezoeken door ieder die wil genieten van de veelzijdige omgeving.

Het was de gemeente Zevenaar die een oproep deed om een nieuwe wandelroute te willen opzetten. De dorpsraad Babberich en Stichting Landschapsbeheer Gelderland beantwoordden de oproep met goede moed met de opzet voor een authentiek Babberichs Klompenpad. Uit de omgeving sloten vervolgens nog zestien andere vrijwilligers aan om de initiatiefnemers met raad en daad bij te staan.

"Natuurlijk, ik wandel heel graag!”, vertelt Tonnie Burgers. Tonnie en zijn collega Pierre maken deel uit van de Babberichse dorpsraad en werkten zeker twee jaar mee aan het plan om het wandelpad op poten te zetten. "Paden zijn er genoeg,” zegt Tonnie. "het was aan ons om er iets speciaals van te maken.” Na het ontwerpen veel verschillende routes, kwamen Tonnie en zijn medestanders tot de conclusie dat ze goed gebruik moesten maken van de positie aan de grens. Het Klompenpad loopt daarom nog zes kilometer door in Duitsland, nadat men al vijf Nederlandse kilometers achter de rug heeft. De elf kilometer lange route gaat over brede en smalle bospaden, weilanden en landerijen en voert langs lokale ‘hotspots' als kasteel Halsaf en de oudste zanddijk van Nederland. Onder het genot van een drankje werd in 't Centrum Reijmer - het start- en eindpunt van de route -meerdere malen beraadslaagd over de aanleg van het pad. Samen met de inzet van de vrijwilligers en de steun van betrokken partners, werden paden gemaaid en palen geslagen waar nodig. Letterlijk en figuurlijk werd met zijn allen flink aan de weg getimmerd. Nadat op 17 oktober het Klompenpad officieel werd geopend, mochten bezoekers een tochtje wagen langs oude smokkelpaden of de imposante bossen. De leden van de dorpsraad zijn het met elkaar eens dat de herfstkleuren de opening van het pad goed hebben gedaan. "Perfecte timing!”, beklemtoont Tonnie. Belangrijk is wel dat het pad voldoende wordt onderhouden. De vrijwilligers van het Klompenpad lopen de route maandelijks na om het pad schoon en functioneel te houden. Het is immers niet de bedoeling dat paaltjes zoekraken, aangezien men zich in dat geval wel op een héél avontuurlijke route kan gaan begeven. Ongeacht de bijkomende verantwoordelijkheden, blijven de betrokkenen optimistisch; het is voor hen immers een groot voorrecht om de Babberichse omgeving te verkennen op een manier als nooit tevoren. Jong en oud kunnen het te bewandelen rondje zo groot maken als ze zelf willen en als ze écht op dreef zijn, bestaat ook nog de mogelijk door te lopen naar andere wandelpaden zoals het Rijnstrangenpad.

Ted Prost

Meer berichten