Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Planten in de Geitenwaard. (foto: J. van Rooijen - Staatsbosbeheer)</p>

Planten in de Geitenwaard. (foto: J. van Rooijen - Staatsbosbeheer)

(Foto: J. van Rooijen - Staatsbosbeheer)

Start aanplant hardhoutooibos in De Geitenwaard

HERWEN - Deze week is Staatsbosbeheer gestart met de aanplant van de eerste negen hectare jonge bomen in De Geitenwaard bij Herwen. Dit is het begin van de ontwikkeling van het zeldzame hardhoutooibos langs de Waal.

De Geitenwaard is een van de weinige plekken die geschikt is voor de ontwikkeling van dit type bos. Het gaat hier om de combinatie van de goede kleiige bodem van de uiterwaard in een stroomluw deel waar de afvoer van hoog water geen rol speelt. Naast het hardhoutooibos ontwikkelen we bijzondere bloemrijke graslanden. De biodiversiteit krijgt zo in de Geitenwaard een impuls.

Nieuwe riviernatuur

Staatsbosbeheer plant gevarieerd bos met onder andere zomereik, fladderiep, gewone esdoorn en zwarte populier. Op de lagere delen komen vooral wilgensoorten zoals katwilg en amandelwilg en ruimte voor spontane bosontwikkeling. Op den duur ontstaat hier een gevarieerde ondergroei met zeldzame planten als besanjelier, maarts viooltje en bosgeelster. Dit is vooral voor vogels als de blauwborst en de nachtegaal van grote waarde. De omringende graslanden vormen we om naar glanshaverhooiland en kruiden-en faunarijk grasland. Het gras en de kruiden groeien vaak weelderig met talrijke kleurige bloemen. Een oase voor diverse insecten en potentieel leefgebied voor zeer beschermde vogels zoals de kwartelkoning.

Samenwerking

Deze natuurontwikkeling vindt plaats op gronden van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. En sluit aan bij de particuliere natuurrealisatie in het westelijk deel. Het plantmateriaal wordt geleverd door Zaad & Plantsoen van Staatsbosbeheer. Het project is onderdeel van het NURG-programma van LNV.

Meer berichten