Logo gemeentenieuwsonline.nl

De grote Groessense Carnavalsshow

GROESSEN - Onder de naam ‘De Grote Groessense Carnavalsshow’ ligt voor zondag 14 februari van 13.41 tot 20.00 uur een uitgebreid online programma op de plank. Dit is opgezet in nauwe samenwerking tussen Carnavalsvereniging De Deurdreiers en Jongerensoos Rinoceros. Het programma is digitaal te volgen. Houd hiervoor de social media van CV De Deurdreiers en Rinoceros Groessenin de gaten.

Na een officiële opening door Prins Thijs (Steentjes) de 1e en zijn Adjudant Jelle (Roordink) is er een ludieke bingo, eerst voor de jeugd en daarna voor iedereen. Na de bingo gaat het verder met Rino Radio met daarin live verslag op verschillende locaties in het dorp. Dit wordt afgewisseld met carnavals gerelateerde filmpjes. Feestburcht Gieling organiseert van 17.00 tot 19.00 uur een stamppot walk-through met echte ‘Groessese moes’. Tot slot is er een online afterparty van 19.00-20,00 uur met DJ Tom Gerritsen.

Groessenaren worden uitgedaagd om hun woning carnavalesk te versieren, waarmee de sfeerprijs gewonnen kan worden. Een andere uitdaging is het bouwen van een mini-carnavalswagen. Een filmpje of foto daarvan komt in de uitzending.

Foto van de woningversiering sturen naar sfeerprijs@deurdreiers.nl

Vlaggen zijn te verkrijgen via de website www.deurdreiers.nl

Filmpje en foto van een mini-optocht aanleveren via: optocht@deurdreiers.nl.

Bingokaarten zijn verkrijgbaar via de website: https://www.deurdreiers.nl/winkel (kosten €5,- per kaart/deelnemer).

De stamppot bij Zaal Gieling afhalen voor tien euro per persoon. Vooraf te bestellen via https://www.bestellen.zaalgielinggroessen.nl.

Meer berichten