Prestatieafspraken getekend voor goed en betaalbaar wonen
Logo gemeentenieuwsonline.nl

Prestatieafspraken getekend voor goed en betaalbaar wonen

ZEVENAAR - De woningcorporaties Baston Wonen, Vryleve, Plavei en hun drie huurdersbelangenverenigingen (Participatieraad Baston Wonen, HuurdersBelangenVereniging Rijnwaarden en Huurdervereniging De Sleutel) en wethouder Hans Winters van de gemeente Zevenaar hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2021.

De zeven partijen zijn er trots op dat het in goede samenwerking is gelukt om tot deze afspraken te komen. Iedere partij geeft binnen de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden richting aan de prestatieafspraken.

Wonen in Zevenaar in vijf thema’s: Voorraad sociale huurwoningen; Betaalbaarheid en bereikbaarheid van sociale huurwoningen; Huisvesting bijzondere doelgroepen; Duurzaamheid; Leefbaarheid. De prestatieafspraken zijn te lezen op de websites van de partijen.

Meer berichten