Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ook in 2020 geen IJsbaan Duiven

DUIVEN - In december zou de vijftiende editie van IJsbaan Duiven plaatsvinden. De organisatie laat met pijn in het hart weten dat het evenement in 2020 niet door zal gaan.

Na vele overleggen met gemeente, organisatieteam en vrijwilligers, ziet het bestuur van de stichting Winterevenementen Duiven geen andere mogelijkheid. Daar waar andere evenementenorganisaties de handdoek al eerder in de ring gooiden, heeft de organisatie zo lang mogelijk met het nemen van dit besluit gewacht.

"Dit hebben wij bewust gedaan. Ons doel was om het schaatsen voor de jeugd in ieder geval door te laten gaan. Hiervoor zijn meerdere scenario's bedacht, die we iedere keer aan de laatst gestelde richtlijnen hebben aangepast. Echter na de persconferentie van afgelopen dinsdag worden de richtlijnen alsmaar strakker, waardoor het vrijwel onmogelijk wordt het evenement door te laten gaan. Daarnaast zien wij ook risico's voor onze vrijwilligers waarvan een aanzienlijk deel in de risicogroep valt. Een combinatie van deze redenen heeft tot ons besluit geleid”, aldus voorzitter Rob Vissers.

De circa 450 kerstpakketten die de organisatie jaarlijks, vanuit de opbrengst van de ijsbaan, aan minima gezinnen uitreikt zal wel doorgang vinden. Rob Vissers licht toe: “Het past niet in de kerstgedachte dat de doelgroep van deze pakketten ook nog eens extra geraakt wordt door ons besluit. Wij zullen daarom een deel van onze reserves gebruiken om deze pakketten te bekostigen.”

In 2021 zal de vijftiende editie van IJsbaan Duiven groots worden gevierd met alle inwoners van de Liemers.

Meer berichten