Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: H. Knuman)
(foto: H. Knuman) (Foto: )

Zwerfvuil opruimen met HSV Ons Genoegen Giesbeek

GIESBEEK - De Landelijke Opschoondag van zaterdag 21 maart is niet doorgegaan in verband met het coronavirus. Daarom doet HSV Ons Genoegen Giesbeek mee met de WorldCleanupday van zaterdag 19 september in de gemeente Zevenaar.

World Cleanup Day is de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. Elk jaar coördineert de Plastic Soup Foundation deze dag in Nederland. "Daarvoor hebben we uiteraard weer de medewerking van velen nodig: hoe meer handen, hoe beter! We vragen iedereen om mee te doen. De gemeente Zevenaar ondersteunt ons dit jaar ook weer en coördineert alle activiteiten. Zo zorgen zij voor knijpers, vuilniszakhouders, vuilniszakken, hesjes, handschoenen en het ophalen van het verzamelde afval."

"We hebben een vraag voor u: Doet u mee? Beweging, buiten, samen (coronaproof). Voelt u zich geroepen om mee te doen om uw eigen omgeving te ontdoen van zwerfvuil? Meldt u zich dan voor 16 september aan bij Harry Knuman via mail of telefoon: h.knuman@upcmail.nl of 06 52412631.

We verzamelen zaterdag 19 september om 08.30 uur bij het clubgebouw van HSV Ons Genoegen Landaansestraat 6b in Giesbeek en stoppen circa 12.00 uur", aldus het bestuur HSV Ons Genoegen Giesbeek.

Week van eenzaamheid

LIEMERS - De uitvoering van de Week tegen Eenzaamheid (van 1 - 8 oktober) is dit jaar extra uitdagend. wegens de Covid '19. Het is immers niet reëel om te verwachten dat in oktober weer grote groepen (kwetsbare) mensen fysiek samen kunnen komen.

Uw assistent levert dienstverlening op maat. We werken met persoonlijke assistenten in heel Nederland. Ben Gerritsen en Marlie Vennegoor zorgen voor ondersteuning en gezelschap in praktisch heel Gelderland. Onze dienstverleners verrichten veelzijdige taken en houden een oogje in het zeil.

In het kader van eenzaamheidsweken in oktober stimuleren wij in Gelderland dat onze dienstverleners structureel bij de kwetsbare oudere een kijkje achter de deur nemen en de aandacht geven aan de oudere. Naast onze huishoudelijke dienstverlening, inzetten van (tuin)klussers kunnen onze dienstverleners ook gezelschap bieden en (extra) aandacht geven aan eenzame ouderen thuis en in het verpleeg- of verzorgingshuis (waar het personeel doorgaans geen tijd heeft). Dat kan op allerlei manieren als: een rondje wandelen, samen winkelen, een bakje koffie drinken buiten de deur of via een dagtochtje per auto naar een nabij gelegen plaats.

Meer berichten