Logo gemeentenieuwsonline.nl

Raad voor Sociaal Domein Duiven zoekt versterking

DUIVEN - De Raad voor Sociaal Domein Duiven (RvSDD) zoekt leden die affiniteit hebben met bepaalde doelgroepen in onze samenleving.

De Raad voor Sociaal Domein Duiven (voorheen de Wmo-Raad) is sinds december 2017 het officiële adviesorgaan voor de gemeente Duiven bij onderwerpen die te maken hebben met het sociaal domein, te weten de Wet maatschappelijke ondersteuning, Onderwijs, Jeugd- en Participatiewet.

"Wij zoeken zes leden die affiniteit en/of ervaring hebben: secretaris, twee leden voor de Jeugdwet, twee leden voor de Wmo, een lid voor de Participatiewet en een lid voor de burgerparticipatie."

Uiteraard is er informatie beschikbaar over de Raad voor Sociaal Domein Duiven en de genoemde wetten. Informatie staat op www.rvsdd.nl of neem ervoor contact op met voorzitter Koos Seijsener (0316 263197) of met penningmeester Theo Nass of via het ambtelijk secretariaatinfo@rvsdd.nl.

"De leden van de Raad voor Sociaal Domein Duiven ontvangen voor hun werkzaamheden een kleine vergoeding. Heeft u na het lezen van de algemene informatie nog vragen over het reilen en zeilen binnen de Raad voor Sociaal Domein Duiven, bijvoorbeeld over de belasting in tijd, dan kunt u ook contact opnemen met Koos Seijsener. Uw reactie op deze advertentie kunt u voor 31 juli sturen naar: RvSDD, P/a Orgelstraat 9, 6922 JJ Duiven. Wij vragen u om in de reactie ook aan te geven met welke doelgroep(en) u ervaring of affiniteit hebt." Ambtenaren en/of medewerkers van de gemeente Duiven komen niet in aanmerking voor het lidmaatschap van de Raad voor Sociaal Domein Duiven.

Meer berichten