Logo gemeentenieuwsonline.nl

Zaalruimtes

Beloftes nakomen een must,

Niet zorgt dit voor onrust,

U bent het vast niet vergeten,

Afloop van de zaalverdeling wilt u weten,

Zullen vertellen in het kort,

Gaat om verdeling van ruimte, uitvoeren van de sport,

Over deze problematiek, het hoofd gebogen,

In gemoedelijke, gezellige sfeer, dat moet u geloven,

Elkaar niet continu, afvangen van vliegen,

Met elkaar blijven kijken, het juiste kiezen,

Iedere medesporthalgebruiker heeft specifieke wensen,

Hart voor de vereniging, de club zijn sportmensen,

Achterban, de leden zoveel mogelijk verblijden,

Behalen gunstige speel- en trainingstijden,

Op dezelfde sportdagen, hoor je niemand klagen,

Komt voor, dat sportgebruikers hetzelfde vragen,

Kijken naar het totale plaatje, (on)mogelijkheden,

Bekijken de huidige sportsituatie, niet over het verleden,

Diverse locaties, kun je huren, op alle uren,

Het overleg, positief zien te sturen,

Kijkend naar de behaalde resultaten,

Is ieder tevreden, als de vergaderzaal wordt verlaten,

Moet er een vervolg komen, om verder te praten,

Natuurlijk altijd wijzigingen voorbehouden,

Van hieruit met elkaar de sport in Zevenaar blijven opbouwen,

Andere sporten, beleving blijft hetzelfde, vindt plaats in andere gebouwen,

1 juli mogen de binnensporten weer, meldde de Minister – President,

Van alle sporthalmedegebruikers zijn alle zaalreserveringsaanvragen bekend,

Over behaalde resultaten, is het dat u uitsluitsel krijgt,

Mogelijk via deze column, een verslagje, alles in een overzichtelijke lijst,

Even geduld, als je goed luistert,

Weet u waar, wanneer, welke dag, welke tijd, voor welk team de bal stuitert        

M & M

Meer berichten