Logo gemeentenieuwsonline.nl

Processie Groessen

GROESSEN - Vorig jaar is in Groessen afscheid genomen van de traditionele processie. Sindsdien zijn er diverse vergaderingen geweest en is er met vertegenwoordigers vanuit het dorp Groessen en vanuit de kerk gekeken naar een nieuw opzet.

"Met betrekking tot de route hadden we al een mooi alternatief en de nieuwe opzet zou ook in de toekomst, wanneer er geen kerk meer gebruikt kan worden in Groessen normaal doorgang kunnen vinden. In de afgelopen maanden zijn er al diverse voorbereidingen gestart die we tijdens het laatste overleg hadden besproken. En toen kwam corona ertussen. Dat betekent dat we in een onze nieuwe opzet stopgezet zijn.

De processie staat gepland voor zondag 7 juni. Hopelijk is onze Intelligente lock-down dan weer wat versoepeld, maar daarmee zijn we nog steeds niet in staat om met 1,5 meter afstand tussen de mensen een goede waardevolle processie te houden.

Daarom hebben we in comité besloten (voorgesteld) om de processie dit jaar niet door te laten gaan. De redenen hiervoor zijn de volgende:

  1. Het ziet er niet naar uit dat we op 7 juni volledige bewegingsvrijheid hebben in Nederland. Indien we wel door zouden kunnen gaan, blijft in ieder geval de 1,5 meter afstand in geval van een processie moeilijk te waarborgen. Denkt u maar aan het baldakijn waaronder de priester loopt en dat door 4 mensen wordt gedragen.

  2. Stel dat we een o.k. zouden hebben, dan nog is de organisatie ervan schier onmogelijk. Door de huidige maatregelen kunnen er geen overlegsituaties komen voor 1 juni en daarmee zet je het instuderen van muziek door koren en korpsen als niet mogelijk. Daarmee zet je ook het betrekken van nieuwe partijen als school en sportverenigingen als onmogelijk doordat ze geen tijd krijgen om iets dergelijks op te zetten.
  3. Het verplaatsen naar een datum later in het jaar wordt erg moeilijk, door de diverse processies die al gepland staan in de Liemers, en door de agenda’s die de verschillende deelnemende partijen vast al hebben.

Deze zaken hebben ons ertoe doen neigen om een negatief advies te geven, op het doorgaan van de processie in Groessen dit jaar. Maar... van uitstel moet geen afstel komen, vandaar dat we wel duidelijk een aantal vervolgactiviteiten willen plannen.

Het vervolgen van de gesprekken over de inhoudelijke processie in de komende jaren. "Ik wilde wel iedereen die zich al beziggehouden heeft met de processie van dit jaar en daar ook al tijd en moeite in gestopt heeft hartelijk danken en hopen ook voor de processie van volgend jaar een beroep te kunnen doen op jullie inzet en ondersteuning. Hartelijk dank namens processiecomité Groessen."

Meer berichten