Logo gemeentenieuwsonline.nl

H.Andreaskerk Groessen

Overleden: Op 22 februari jl., overleed in de leeftijd van 79 jaar mw. Frida Lucassen-Roordink. Dat zij mag rusten in vrede en wij wensen allen die zich met haar verbonden voelen veel sterkte toe in het verlies van hun dierbare.

Vieringen: Zo 15-3-2020: geen viering. Zo 22 maart geen viering. Intenties: i.v.m. de beschikbare ruimte in dit blad: hierbij alvast een deel de intenties voor Pasen:

Gerrit en Leike Driessen,Bernard en Mientje Bouwman-Driessen,Zr. Andrea Roelofs,Rieky Roelofs,Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters ouders Uffing-Roes en overl.kd, fam.Kloppenburg,Bertus Driessen,vader en moeder Degen, Truus en Dina Degen,Rienie Bouwman-Staring,Wim en Lies Melchers-Derksen, jaarged.Jan Berendsen,Johanna Berendsen-van Dalen,Bertus en Leike van Bethray,ouders Vermeulen-Kiewiet en Theo,Marga de Jong-Wolters,fam Vreman,ouders Zweers-Wiegers,Gerrit Derksen,Antoon Willemsen,Saskia Roos-Willemsen,Wim Tiedink,Anja Hubers,Frans Uffing,Maria Nass-Uffing,The en Marieke Scholten,Piet en Annie de Kinkelder-Nass,Miriam Reijmer-Peters, ouders Kampschreur-Mulder en Gerard,Hans en AnneMiek Buhler-Sommers,Bennie Derkzen,Thea Staring-vd Hazelkamp,Theodorus Dominicus,Bernard en Marie van Onna,Theo en Willy Roordink-Meister en Ralf,Wim en Stien Bisseling-Roordink,Nol en Leida de Haan-Witjes,ouders Thuis-van Aalten,Joep en Mientje Derksen-Koning,Theet van Keulen,Bennie Knuiman,Carla Brinkman-Knuiman, ouders Lenoir,Marleen Wiegerinck,ouders Elfrink-Berntzen en Bep,ouders/grootouders Bouwman-Roelofs,Hennie en Wilhelmien Roordink-vd Velden en Norbert,ouders H.Derksen-Bloem,ouders Bosman-Gerritsen,

Meer berichten