Logo gemeentenieuwsonline.nl

Sneller extra rijstroken op A12

LIEMERS - Weggebruikers in Gelderland krijgen een jaar eerder dan gepland extra rijstroken op de A12 tot hun beschikking. Vanaf volgend jaar wordt op het traject tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk in beide richtingen een extra voorlopige rijstrook opengesteld.

De verbreding van de A12 is al eind 2023 klaar: een jaar voor de oplevering van het gehele grote wegproject ViA15. Dat blijkt uit de eerste globale planning van het aannemersconsortium GelreGroen, dat in opdracht van Rijkswaterstaat de A15 gaat doortrekken en de bestaande A12 en A15 gaat verbreden. De aannemerscombinatie wil daarnaast ook eind volgend jaar een voorlopige aansluiting Zevenaar-Oost op de A12 openstellen voor het verkeer. GelreGroen houdt daarnaast de Griethse Poort - de huidige aansluiting Zevenaar op de A12 - open tot het moment waarop de nieuwe aansluiting Zevenaar-West op de nieuwe A15 is gerealiseerd.

Hinderbeperking op lokale wegen

De eerste jaren ligt de focus van GelreGroen op de verbreding van de A12, de aanleg van een bouwweg bij de toekomstige A15 en de bouw van een viaduct waarmee de toekomstige A15 de Betuweroute gaat kruisen in de gemeente Lingewaard. Om het lokale wegennet te ontzien gaat de bouwweg de meeste lokale wegen kruisen met tijdelijke viaducten of verkeerslichten. De brug over het Pannerdensch Kanaal wordt als laatste gebouwd.

Ontwerpvoorstel brug

GelreGroen heeft een voorstel gedaan voor een ontwerp van de brug over het Pannerdensch kanaal met een fietspad dat onder de brug hangt. GelreGroen voegt daar nog een wandelpad aan toe. Midden op de brug wil de aannemer een uitzichtpunt maken voor fietsers en wandelaars.

Start werkzaamheden

Naar verwachting start de aannemer eind 2020 met de daadwerkelijke uitvoering. Daarvoor is GelreGroen bezig met voorbereidend werk, zoals het ontwerpproces, het onderzoeken van de bodem en het aanvragen van vergunningen. Daarop vooruitlopend is Rijkswaterstaat begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Op deze manier kan de aannemer snel aan de slag na een positieve uitspraak van de Raad van State over de beroepen op het tracébesluit. Kijk voor meer informatie op www.rws.nl/via15.

Meer berichten