Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Bas van Spankeren)
(foto: Bas van Spankeren)

Gemengd bedrijf

Bij een gemengd bedrijf denk je in eerste instantie vast aan de combinatie van veeteelt en akkerbouw. Zeker nu, gezien de stikstofproblematiek, het alle aandacht heeft. Maar ik bedoel in dit geval óns gemengd bedrijf: een culturele organisatie met meerdere disciplines in huis. Zoals theater, muziek, bibliotheek, volksuniversiteit, museum etc. Voorheen allemaal aparte organisaties met eigen doelgroepen, subsidiestromen en activiteiten. Sinds vier jaar zijn we één organisatie, Kunstwerk!. Dit heeft hele grote voordelen. We kunnen nieuwe combinaties maken, bijvoorbeeld muziek en taal of taal en cultureel erfgoed. Hierdoor zijn we nog beter in staat om in te spelen op de behoeftes van onze gasten, cursisten en onderwijs. We vergroten de creativiteit en stimuleren innovatie. Samenwerkingsverbanden met sociaal domein en ondernemers liggen dan voor de hand. Ook zijn we in staat alle onderdelen onder de aandacht te brengen bij verschillende publieksgroepen. Zo versterken we elkaar alleen maar. Kortom, prachtige ontwikkelingen! In het land zien we steeds meer van dit soort gemengde bedrijven en wat mij betreft is dat noodzakelijk. Alleen door samenwerking komen we verder. Na vier jaar is er eindelijk ook zicht op één nieuwe CAO. De meerderheid van culturele organisaties, en zeker ons soort organisaties, hebben hier grote behoefte aan. Toch is het frappant dat vakbonden, vlak voor de eindstreep, toch nog bezwaren hebben, waardoor de, door ons zo gewenste CAO, er misschien niet komt. Dat zou een enorme teruggang zijn. Hoe komt het dat de praktijk zoveel anders is dan de beleving van sommige onderhandelaars? Als er van ons ondernemerschap en creativiteit gevraagd wordt, dan mogen we dat daar ook verwachten. En net zoals bij vele sectoren momenteel, roep ik op tot (nog) meer samenwerking, begrip en lef. Ook daar zie ik een taak voor ons als culturele, educatieve organisatie.

Meer berichten