Logo gemeentenieuwsonline.nl

Geloofsgemeenschap H. Andreas- Mariakoningin Zevenaar

Op zondag 8 december, opening van het -jaar van de Eucharistie-, om 10.30 uur: Eucharistieviering, Voorgangers: Mgr. Woorts met het Pastoraal Team en medewerking van het projectkoor. Misdienaars uit de gehele parochie assisteren. Na afloop is er koffie, waarna mgr. Woorts voor belangstellenden een lezing houdt over de Eucharistie in de kunst. De collecte is voor het pastoraat van onze parochie + Bisschoppelijke adventsactie.

Intenties: Theet en Betsie Reijmer, To van Schie-Schulte, Stien Jansen –jaargetijde, mevr. C. van Huet-Wieland.

Iedere zondag om 9.30 uur is er ook een viering in de kapel van "Pelgromhof".

Op zondag 15 december, 3e zondag van de Advent, om 9.30 uur: Eucharistieviering, Voorgangers: Pastoor Thanh Ta en diaken A. van Zundert met zang van het A.M.K. koor. MOV. Viering.

Collecte: voor het pastoraat van onze parochie en Bisschoppelijke Adventsactie. Intenties: Familie Visser-Verkerk, mevr. C. van Huet-Wieland.

Op zondag 15 december om 11.00 uur: Doopviering.

Bloemetje van verbondenheid:

Op zondag 15 december zal -het Bloemetje van verbondenheid- beschikbaar zijn. Als je iemand een teken van bemoediging of een bedankje wilt bezorgen kun je na de viering een bloem meenemen uit de vaas bij het altaar of achter in de kerk.

Overleden:

Op donderdag 31 oktober is Marianne Nijenhuis-Geurtzen overleden. Zij woonde Masiusplein. Haar crematie was 7 november.

Op 16 november is Gerard Ophuis overleden in de leeftijd van 91 jaar. Hij woonde Koolzaadhof. Zijn uitvaart was zaterdag 23 november, in de H. Andreaskerk, waarna zijn begrafenis was op Rosorum.

Op 18 november is Thea Hülkenberg-Jansen overleden in de leeftijd van 93 jaar. Zij woonde Masiusplein.

Op 20 November is Wilhelmien Kersten-Te Boome overleden in de leeftijd van 80 jaar. Zij woonde Berkenstraat. Haar uitvaart was op 26 november In de H.Andreaskerk, waarna haar begrafenis was op Rosorum.

Meer berichten