Logo gemeentenieuwsonline.nl

Sint-Martinus Oud-Zevenaar

In het weekend van zaterdag 7 december en zondag 8 december is er geen viering in de Sint-Martinuskerk van Oud-Zevenaar.

Mededelingen:

Overleden op maandag 18 november in de leeftijd van 93 jaar mevrouw Thea Hülkenberg-Jansen, Masiusplein, Zevenaar.

Op zondag 8 december a.s., wordt voor onze parochie het 'jaar van de Eucharistie' op een feestelijke wijze geopend door hulpbisschop mgr. Woorts, met assistentie van het pastoraal team.

De viering begint om 10.30 uur (en niet om 09.30 uur) in de Andreaskerk in Zevenaar. Muzikale ondersteuning komt van een projectkoor. Misdienaars uit de gehele parochie assisteren.

Na afloop is er koffie, waarna mgr. Woorts voor belangstellenden een lezing houdt over de Eucharistie in de kunst. Daarna kunt u met hem napraten onder het genot van een kopje koffie en een broodje.

Het jaar van de Eucharistie is begin dit jaar door kardinaal Eijk uitgeroepen voor het hele aartsbisdom. Het jaar van de Eucharistie duurt tot en met eind november volgend jaar.

U bent van harte welkom!

In het weekend van zaterdag 14 december en zondag 15 december is er geen weekendviering in de Sint-Martinuskerk van Oud-Zevenaar.

Zondag 15 december 11.00 uur:

Concert, uitgevoerd door muziekvereniging Crescendo uit Ooy-Zevenaar.

De toegang is gratis. U bent van harte welkom!

Dinsdag 17 december 14.00 uur:

Kerstviering Senioren mat Pastoraal werker M. Smits en het AMK koor.

Gebedsintenties:

Ria Koenders-Leijting

Gerrit Godschalk

Gerrit en Mientje Hendriksen-Fontein

Theet van Alst

Wiek van Haeren

Riek Stevens-Keurentjes

Frans Wanders

Erna Luiking en Gerda Luiking-Sweers

Collecte:

Bisschoppelijke Adventsactie en eigen geloofsgemeenschap

Mededelingen:

Overleden op zondag 1 december in de leeftijd van 69 jaar mevrouw Ria Laurensse-Schiebergen, Sint Annastraat, Oud-Zevenaar.

De eerstvolgende vieringen zijn:

Kerstavond dinsdag 24 december 17.00 uur: Diaken A. van Zundert

Kerstavond dinsdag 24 december 20.30 uur: Parochianen gaan voor

1e Kerstdag woensdag 25 december 11.00 uur: Pastoraal werker M. Smits

Meer berichten