Logo gemeentenieuwsonline.nl
  • Alles

Concrete plannen voor integraal kindcentrum in Tolkamer

dinsdag 23 april 19:30 uur

Foto: Riet Sloot

TOLKAMER - Daltonschool De Overlaat en Kinderopvang Humanitas hebben begin april een intentieverklaring getekend om samen een integraal kindcentrum (IKC) te gaan vormen in Tolkamer. Als vergunningen en verbouwing volgens plan verlopen, is de verwachting dat het nieuwe Dalton IKC De Overlaat uiterlijk begin 2020 de deuren opent.

Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te sporten, zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Zowel kinderopvang, peuteropvang, onderwijs en buitenschoolse opvang zijn gecombineerd in één organisatie met een visie, een team en een leidinggevende. Hierdoor is er een doorlopende lijn in de ontwikkeling van kinderen en worden kinderen op een eenduidige wijze begeleidt. Dit draagt bij tot optimale ontwikkeling van ieder kind.

Al jaren denken we na over het creëren van een duurzame voorziening voor Tolkamer en omstreken passend in deze tijd, waar kinderen zich goed kunnen voorbereiden op hun toekomst, zegt Sandra van Diessen van Daltonschool De Overlaat. Hiermee gaat een grote wens van de organisatie en ouders in vervulling. "Bent u ook nieuwsgierig geworden? Op dinsdag 23 april organiseren Daltonschool De Overlaat en Kinderopvang Humanitas een informatiebijeenkomst voor ouders en geïnteresseerden. Deze bijeenkomst vindt plaats op Daltonschool De Overlaat van 19.30 tot 21.00 uur. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de ideeën en plannen die wij hebben m.b.t. de nieuwe voorziening voor kinderen in Tolkamer en omgeving."


deel deze activiteit