Logo gemeentenieuwsonline.nl
  • Alles
  • (31)
    Evenement

Zwerfvuil opruimen met Ons Genoegen Giesbeek

zaterdag 23 maart 8:30 uur

Foto: Harry Knuman

GIESBEEK - Op zaterdag 23 maart staat de Landelijke Zwerfvuildag op het programma. Het thema 'Nederland schoon' spreekt voor zich en staat bij hengelsportvereniging Ons Genoegen hoog in het vaandel.

Evenals andere jaren zal de vereniging die dag in actie komen om op zoveel mogelijk plekken in en rond Giesbeek zwerfvuil op te ruimen. HSV Ons Genoegen Giesbeek roept vrijwilligers op om mee te komen helpen, om met elkaar zoveel mogelijk wijken en buurten in de gemeente schoon te maken. Zwerfafval is voor veel inwoners een doorn in het oog. En hoewel de gemeente er veel aan doet om de openbare ruimte zo schoon mogelijk te houden, voorkomt dat niet dat er toch veel troep ligt op straat, in bermen en parken.

Ons Genoegen beschouwt de landelijke zwerfvuildag als een uniek moment om de krachten te bundelen en met zoveel mogelijk mensen op pad te gaan om de eigen woonomgeving op te ruimen. Het streven is om met een team vrijwilligers per wijk of buurt in Giesbeek aan de slag te gaan zodat de openbare ruimte overal aantoonbaar schoner wordt. Ons Genoegen hoopt op hulp van individuele vrijwilligers maar ook van verenigingen, scholen of teams omdat natuurlijk geldt: hoe groter de deelname, hoe beter het resultaat!

Het verzamelen is zaterdag 23 maart om 08.30 uur bij het clubgebouw van HSV Ons Genoegen, Landaansestraat 6b in Giesbeek. Men stopt om 12.00 uur. Belangstellenden die willen deelnemen aan deze zwerfvuilactie kunnen zich aanmelden bij: Hans Schlotter (0313 631498) of Klaas Polman 026 3646545).


deel deze activiteit